Depressiv neuros - en känslomässig fördröjning i handling

Psykiatri kombinerar många störningar i en persons emotionella, mentala och neurologiska tillstånd och bidrar till normaliseringen av dessa hälsoområden.

En depressiv neuros eller neurotisk depression är ett patologiskt tillstånd hos den mänskliga psyken, vilket är resultatet av en långvarig, okroppad depression och kombinerar genast två psykiska och känslomässiga störningar.

Denna sjukdom påverkar främst personer som lider av självtvivel, egen brist på genomförande; de är svåra att anpassa sig till förändrade miljöer, och förändrade levnadsförhållanden för dem är stressiga.

Mer sällan utvecklas manifestationer av depressiv neuros hos återhållsamma, icke-emotionella människor som har en fast ställning i livet och inte uppfattar någons instruktioner om sina egna brister, som ett försök att förolämpa eller förnedra. I sådana människor är självkänslan oskadlig.

Det faktum att en depressiv neuros kombinerar manifestationerna av två patologier karakteriserar tydligt sjukdomen och gör det lätt att differentiera det.

Den särdrag hos neurotisk depression är att även vid förvärv av tecken på störd känslomässig bakgrund upprätthåller patienten en optimistisk utsiktsbild, han fortsätter att vara orienterad i sitt yrke och drabbas inte av djupa personlighetsförändringar. Detta minskar emellertid inte vikten av att konsultera en neuropsykiatriker.

Former och typer av depression

Neurotisk depression tenderar att förvärva en långvarig kurs och åtföljs av ett astheno-depressivt syndrom, ångest, fobisk och hippokondri, depressiv.

Genom manifestationernas art och omfattning har denna mänskliga psyks sjukdom flera former:

 • reaktiv;
 • situations;
 • bipolär (karakteriserad av maniskt tillstånd);
 • monopolär (känslomässig bakgrund har inga upp-och nedgångar och är stabilt förtryckt under hela sjukdomsförloppet);
 • endogena (utvecklingen av en psykisk störning åtföljs inte av en tragisk händelse).

En uppsättning provocerande faktorer

Den främsta orsaken till utvecklingen av neurotisk depression ligger i den långsiktiga påverkan av situationen, tänkande som ger patienten en känsla av hopplöshet: det verkar som om det inte finns någon väg ut ur den nuvarande svåra livssituationen.

Fördjupande faktorer för långvariga biverkningar på en persons psykosociala bakgrund innefattar:

 • partnern har alkohol, drog eller annan beroende;
 • Konstant konflikt och stressiga situationer som uppstår på jobbet.
 • brist på egna bostäder
 • brist på personligt liv
 • materiella svårigheter;
 • obotliga eller kroniska sjukdomar.

Neurotisk depression kan fortsätta under en längre tid, inklusive efter att ha löst upp ett tidigare störande problem. Hos kvinnor utvecklas sjukdomen ofta mot bakgrund av en känsla av ensamhet.

Män blir utsatta för detta mentala problem vid en tidpunkt då deras sexuella funktion minskar fysiologiskt eller som ett resultat av sjukdomen, och de tvivlar på deras manliga livskraft, i de flesta fall orättvis sänker deras självkänsla.

Hur identifierar man avvikelsen?

Det faktum att en person är benägen för denna patologi kan misstänks genom att observera hans ständigt deprimerade humör. Huvuduppsättningen av symtom på depressiv neuros innefattar:

 • frekvent gråt;
 • stabil negativ humör;
 • längtan;
 • varaktig motvilja att fokusera på några positiva aspekter av livet och att uppfatta dem.

Detta tillstånd åtföljs av sömnstörningar, manifestationer av en mild grad av känslomässig agitation; förlust av aptit och känslomässig instabilitet, som kännetecknas av spontana och orimliga humörsvängningar.

Bland egenskaperna hos neurotisk depression är det faktum att patienten negativt och psykiskt deprimerad uppfattar inte alla omgivande omständigheter, utan bara en specifik lokal situation som spelar rollen som en provocerande faktor för hela det kliniska tillståndet.

Utsikt från insidan och från sidan

Vad händer mot bakgrund av uttalade symptom på depressiv neuros:

 1. Patienten kommer till förverkligandet av erfarenhetsförhållandet med deras psyko-emotionella tillstånd. Det strömmar in i en tydlig önskan att bli av med situationen, traumatiskt sin psyke, men han lyckas inte.
 2. Det finns inga specifika ansiktsuttryck och ansiktsuttryck som är förknippade med depression, men de manifesterar sig endast som en reaktion på omnämnandet av grundorsaken som orsakade det psykologiska trauman och elimineras efter att samtalet förändrat ämnet.
 3. Svagt uttryckt minskning av självkänsla hög sannolikhet att utveckla fobier, mindre ofta - hysteri.

Störningen uppenbaras också av slöhet, en stadig och intensiv huvudvärk, en minskning av aktiviteten hos hjärtaktiviteten, en försämring av den fysiska tonen och som ett resultat försämras det allmänna fysiska välståndet avsevärt.

Men ett apatiskt tillstånd är ovanligt för en depressiv neuros, vägran att utföra professionella uppgifter, volymen av arbetsaktivitet förblir densamma, självkontrollen bevaras.

Steg för steg från trivia till problem

När man försöker ta reda på en patient som förtrycker honom, och vilka faktorer som medförde en förändring i humör, är den verkliga orsaken till detta tillstånd vanligtvis inte uttryckt av honom: personen nämner inte den traumatiska situationen i dialogen.

Sjukdomsuppkomsten sammanfaller ofta med utvecklingen av fysiska sjukdomar i patienten - gastrit, vegetativ vaskulär dystoni etc.

Dessutom uppmärksammar hans beteende, kan man misstänka förekomsten av dessa sjukdomar och förklara det deprimerade tillståndet hos en person genom deras progression.

Det är med målet att differentiera neurotisk depression från andra sjukdomar som en patient genomgår diagnos av många organ.

Hur man hjälper en person?

Behandlingens framgång beror givetvis på doktorens kvalifikationer och erfarenhet. Patienten med neurotisk depression är ordinerad läkemedel i kombination med psykoterapi, eftersom denna kombination är optimal för att få patienten iväg så svårt som möjligt.

Läkaren väljer läkemedel individuellt för varje patient - tidsfaktorn spelar en stor roll här - om depression har uppstått för länge sedan, eftersom den fortskrider, har den förvärvat en långvarig kurs, då ordinerar läkaren mer allvarliga läkemedel.

Om en psykisk störning nyligen har uppstått, syftar mediciner som föreskrivs av en läkare till att höja patientens vitalitet, tydlighet i sinnet och uppnå en hälsosam full sömn. Vi pratar om antidepressiva medel, sömntabletter och neuroleptika.

Psykoterapi kan ha följande anvisningar:

 1. Hypnosbehandling. Hypnos har en positiv effekt på patientens mentala tillstånd och med regelbunden användning ger ett positivt resultat. Hypnos sessioner bidrar till att en patient tas ur depression. Antalet specialistbesök beror på sjukdomsstadiet och individens individuella känslighet. Metoden erkänns vara absolut säker och i slutet av behandlingsperioden blir patienten fullständigt av med obsessiv rädsla och kan självständigt styra negativa tankar.
 2. Homeopati. Detta är en av de vanligaste metoderna för att eliminera neurotisk depression, vilket inte gäller läkemedelsbehandlingar för denna psykiska störning. Homeopati är ofarligt för en patient som blir av med känslomässiga problem, men även de uppenbara fördelarna med denna metod är inte en anledning att börja behandlingen utan godkännande av en sådan läkare.
 3. Motion. Ökningen i motoraktivitet bidrar till ökad produktion av endorfiner, vilket inte kan vara en fördelaktig miljö för den fortsatta utvecklingen av depression. Koncentrationen av hormoner i patientens blod når samma nivå som efter att ha tagit droger från gruppen neuroleptika.

Komplikationer och deras förebyggande

Den vanligaste komplikationen av neurotisk depression är uppfattningen av situationen och hoppet om självmord - det här är resultatet av denna psykiska patologi, förutsatt att den felaktiga behandlingen eller bristen på det är. För att skydda dina vänner eller släktingar från döden bör du:

 • Att vara uppmärksam, diskret intresserad av sitt liv, att inte visa likgiltighet för sitt öde;
 • visa goodwill
 • ge psykologiskt stöd och fysisk hjälp;
 • prata, kunna lyssna;
 • att inte lämna en person som överlevde den tragiska och händelsen (död av sina nära och kära, skilsmässa, karriärens fall) ensamt med sina tankar, särskilt länge;
 • uppmanar att ompröva livsstil; inspirera önskan att fortsätta att leva.

Neurotisk depression är ett reglerat tillstånd: om man inte kunde förebygga sin uppkomst betyder det inte att situationen är hopplös och det finns ingen mening att gå vidare till sin behandling alls.

Tvärtom, ju tidigare patienten börjar psykoterapi, desto snabbare kommer personen att återställa obalansen i sin psyko-emotionella bakgrund, förvärva mening och återgå till normal livsaktivitet.

Depressiv neuros

Depressiv neuros är en typ av neurotisk störning som kännetecknas av ständigt ledsen humör, fysisk inaktivitet och allmän inhibering. Depressiv neuros åtföljs av vegetativa-somatiska störningar och sömnstörningar. Han har sådana särdrag som en optimistisk syn på framtiden, bevarandet av förmågan att professionell verksamhet, avsaknaden av djupa personlighetsförändringar. Samråd med en neuropsykiater är nödvändig för att diagnostisera depressiv neuros. Behandlingen utförs genom en kombination av psykoterapeutiska metoder med användning av läkemedel (antidepressiva medel, neuroleptika, psykostimulerande medel, lugnande medel) och fysioterapi (hydroterapi, reflexbehandling, elektroslep, massage).

Depressiv neuros

I neurologi, psykologi och psykiatri, tillsammans med termen "depressiv neuros" används också namnet "neurotisk depression", som introducerades i medicin 1895. I världspraxis tenderar inte alla läkare att isolera en depressiv neuros som en självständig sjukdom. Till exempel inkluderar amerikanska experter honom i en sådan sak som en situationell depression.

De mest benägna att utveckla depressiv neuros är rätlinjiga och målorienterade personer, kategoriska i sina åsikter, vana vid att begränsa de yttre manifestationerna av sina interna upplevelser. Den andra gruppen när det gäller frekvensen av utveckling av depressiv neuros består av personer med låg självkänsla, som har svårt att fatta beslut och inte anpassar sig bra till förändringar i livet.

Orsaker till depressiv neuros

En depressiv neuros är ett psykogent konditionerat tillstånd, dvs dess förekomst är associerad med yttre traumatiska omständigheter. Orsakssituationer är i regel av särskild betydelse för patienten och har en lång kurs. Det finns 2 huvudgrupper av traumatiska situationer som leder till depressiv neuros. Den första är de många misslyckanden som uppstår på flera områden av patientens verksamhet på en gång och får honom att känna sig som ett "misslyckat liv". Den andra gruppen är de så kallade omständigheterna om känslomässigt deprivation, när patienten är tvungen att dölja någon form av relation, kan inte upprätta kontakt med en älskad, är avskild från kära, har ingen möjlighet att göra vad han gillar etc..

Typiskt uppträder en depressiv neuros mot bakgrund av långvariga traumatiska omständigheter. Samtidigt anser patienten situationen vara otålig och leder hans ansträngningar att inte söka efter en lösning på problemet, men att dölja de negativa känslor som är förknippade med det. Detta leder till utvecklingen av funktionella störningar i centrala nervsystemet och först och främst till autonoma somatiska störningar som åtföljer starten av depressiv neuros.

Symtom på depressiv neuros

I det klassiska fallet kännetecknas en depressiv neuros av en triad av typiska symtom: en minskning av vital aktivitet och till och med viss allmän retardation, deprimerad humör, saktat tänkande och tal. Vid sjukdomsuppkomsten kombineras nedsatt humörbakgrund och generell svaghet med olika vegetativa-somatiska symtom: yrsel, hjärtklappning, fluktuationer i blodtryck, nedsatt aptit och funktionella störningar i mag-tarmkanalen. Dessa manifestationer tvingar som regel patienter att besöka en terapeut som föreskriver symptomatisk behandling.

Trots den pågående terapeutiska behandlingen utvecklar patienter med neurotisk depression en känsla av svaghet, uthållig arteriell hypotension utvecklas och spastic colit uppträder ofta. Patienter rapporterar en ännu större försämring av humör, konstant sorg och apati, frånvaron av positiva känslor från glada händelser. Vanligtvis en minskning av motoraktivitet, dåligt ansiktsuttryck, långsam tänkande, tyst och långsamt tal. Minskad vitalitet och apati uppträder huvudsakligen i valet av underhållning eller vid behov kontakt med någon, ofta utan att påverka patientens yrkesverksamhet. Tvärtom upplever många patienter en "flyg till jobbet" (speciellt om orsakssituationen är relaterad till familjeförhållanden).

I de flesta fall uppstår sömnstörningar med depressiv neuros. De vanligaste är svårigheter somna och nattliga uppvakningar, tillsammans med hjärtklappning och ångest. Men i motsats till hypokondriacernosen leder de inte till att patienten fixar på obehagliga känslor i hjärtområdet. På morgonen noterar patienter med depression i nervsystemet svaghet och trötthet som kännetecknar neurastheni. De saknar typiska ångest och depression på morgonen, typiskt för depressiv sjukdom.

Till skillnad från klassisk (psykotisk) depression, med depressiv neuros, når kliniska symptom inte graden av psykos, men har mindre djupt neurotiskt uttryck. Patienter med depressiv neuros kan upprätthålla självkontroll, uppfattar tillräckligt med vad som händer och förlorar inte kontakt med andra. De har inga självmordstankar och är optimistiska för framtiden. Depressiv neuros åtföljs inte av en melankolisk hopplös utsikt mot framtiden, som det är fallet med psykotisk depression. Tvärtom, när man tänker på sina planer, tycks inte patienter ta hänsyn till den nuvarande ogynnsamma situationen. Denna egenskap av psykogen depression har identifierats av ett antal författare som ett symptom på "hoppet på en ljus framtid".

Diagnos av depressiv neuros

Svårigheten att diagnostisera depressiv neuros beror på att patienten själv inte associerar sitt tillstånd med psykogena faktorer och i en konversation med läkare nämner aldrig närvaron av en kronisk traumatisk situation. Därför hänvisas manifestationer av neurotisk depression ofta som samtidiga symtom på en somatisk sjukdom (vegetativ-vaskulär dystoni, kronisk gastrit, kolit etc.). I detta avseende är det viktigt att rådgöra sådana patienter med en neuropsykiater, som utför en grundlig fråga om patienten, som syftar till att bestämma orsaken till sjukdomen och identifiera de erfarenheter som plågar honom. För att utesluta somatisk patologi kan en patient med depressiv neuros utses: samråd med en kardiolog och en gastroenterolog, EKG, buk ultraljud, EEG, REG, Echo EG, etc.

Det är nödvändigt att differentiera depressiv neuros från orolig fobisk neuros, hypokondriacernos, asteni, neurastheni och kronisk trötthetssyndrom. Samtidigt bör man, när man diagnostiserar depressiv neuros, överväga möjligheten att kombinera depressiva symtom och andra neurotiska manifestationer med bildandet av hypokondriac-depressiva, astheno-depressiva, ångest-depressiva och fob-depressiva syndrom. Noggrann granskning av patientens historia och mentala status bidrar till att skilja depressiv neuros från psykogen depression och depressionsfasen hos manisk-depressiv psykos, som kännetecknas av en återkommande plötslig natur och signifikant mental disorganisering av personligheten.

Behandling av depressiv neuros

Effektiv terapi av depressiv neuros är endast möjlig med en kombination av psykoterapeutiska effekter med användning av läkemedel och fysioterapi tekniker. I neurotisk depression tillämpar psykoterapeuter i stor utsträckning övertalande behandling, vilket är den logiska utvecklingen av en psykotraumatisk situation för att förändra patientens inställning till den. Dessutom används självhypnos - uttalande av patienten vissa fraser som syftar till att skapa ett nytt utseende på situationen.

Grunden för läkemedelsbehandling av depressiv neuros utgörs vanligen av antidepressiva medel (imipramin, amitriptylin, moclobemid, mianserin, citalopram, etc.). Beroende på sjukdomens egenskaper kan behandlingsregimen innefatta neuroleptika, psykostimulerande medel, lugnande medel, nootropics, lugnande medel. Även väl valda läkemedelsterapi utan samtidig psykoterapi ger endast tillfällig eller delvis förbättring.

Fysioterapeutiska behandlingsmetoder som är effektiva för depressiv neuros innefattar: darsonval, elektrosleep, halsbandsmassage, allmän massage (aromaterapi, klassisk, akupressur, ayurvedisk, fytomassage), hydroterapi och zoneterapi. Val av optimal kombination av fysioterapiprocedurer utförs vid samråd med en fysioterapeut, med hänsyn till patientens individuella egenskaper.

Prognos för depressiv neuros

Under förutsättning att behandlingen är korrekt, har den depressiva neurosen en gynnsam prognos med full återhämtning av patienten och hans återkomst till fullvärdigt liv. Vid en lång kurs förvandlas neurosen till en neurotisk personlighetsstörning.

Depression eller neuros. Hur man känner igen

Nästan hela hans liv beror på en persons psykiska tillstånd - relationer med människor, karriärsucces, hälsa. Om det verkar som om du eller någon nära dig är deprimerad eller neurotisk, desto längre ignorerar du problemet, desto hårdare kommer det att vara i framtiden.

innehåll

Depression och neuros. Vad är anslutningen ↑

Neuros är ett ganska brett koncept, vars betydelse har förändrats något med utvecklingen av psykologi. Tidigare var det det specifika namnet på sjukdomen, och nu är det en hel grupp psykiska störningar med olika symtom och orsaker.

Kort sagt, neuros kan karakteriseras som ett deprimerat och oroligt tillstånd som orsakas av utmattning av nervsystemet.

Depression är den vanligaste psykiska störningen i världen. Dess främsta funktion är förlusten av möjligheten att känna glädje, negativa bedömningar, intresseförlust i livet. Att överväga depression är bara ett dåligt humör ett stort misstag, eftersom det är en sjukdom som behöver behandlas.

Kopplingen mellan depression och neuros är att olycka inte kommer ensam, ofta går de hand i hand, skapar en depressiv neuros - ett tillstånd med tecken på båda sjukdomarna, med gemensamma orsaker - externt och internt.

Skillnaden är att neuros är ett nervöst och nervöst tillstånd som är direkt relaterat till externa (men inte alltid uppenbara) faktorer, och depression är en deprimerad och dyster tillstånd på grund av inre psykiska orsaker.

tecken ↑

Symtom på sjukdomar kan prata om mer komplexa interna sjukdomar och problem, fysiologiska och psykologiska. Det kan till exempel bero på hormonella störningar - en obalans i sköldkörteln eller sjukdomar i hypofysen eller att vara det första symptomet på psykisk sjukdom - schizofreni eller paranoia.

Hur bli av med depression efter abort? Läs vidare.

Fysiologiska symptom:

 • sömnstörningar: sömnlöshet, orolig och ytlig sömn, varefter det fortfarande finns en känsla av trötthet;
 • överkänslighet mot ljus, höga ljud och temperaturskillnader;
 • störning i magen, ibland orimlig smärta och tyngd i buken;
 • huvudvärk och migrän
 • takykardi eller smärta i hjärtat, svettning, nervös tik;
 • viktminskning eller ökning, vilket kan uppstå på grund av ätstörningar;
 • panikattacker.

Psykologiska och beteendemässiga symptom:

 • kränkningar av kritiskt tänkande, djupt pessimistisk resonemang
 • problem med självkänsla
 • ångest och irritabilitet, humörsvängningar;
 • depression, tårförmåga, en stark reaktion på stress;
 • exacerbation av fobier, ibland framväxten av nya;
 • ätstörning - överätning eller vägran att äta;
 • förtryckande skuld
 • Längtan efter ensamhet, fly från verkligheten;
 • förlust av minne och uppmärksamhet, hämning av tänkande;
 • problem med kommunikation, ökad känslighet och tårförmåga.

Orsaker till depressiv neuros ↑

Den första orsaken är oftast förknippad med en traumatisk händelse. Det kan vara:

 • förlust av en älskad
 • flytta - en dramatisk förändring i situationen, anpassning till nya förhållanden;
 • lång försvagande sjukdom
 • barndoms trauma psyke.

Det kan finnas andra orsaker relaterade till livets rytm:

 • konstanta belastningar under lång tid utan förmåga att lindra spänning och vila;
 • personliga och inhemska sjukdomar
 • workaholism;
 • säsongsfenomen - brist på ljus och värme i slutet av hösten och vintern, vårmarginalbrist;
 • spänd situation i familjen eller på jobbet.

Möjliga manifestationer av neuros och depression av biologiska skäl, inte relaterade till psyken och vad som händer i livet:

 • metaboliska störningar hos neurotransmittorer: serotonin, dopamin, etc.
 • endokrina sjukdomar: lupus, diabetes, reumatoid artrit, etc.
 • misslyckande av humant bioritmer;
 • latenta psykiska sjukdomar i början, till exempel schizofreni.

Diagnostik ↑

Det är lätt att diagnostisera dig själv med depression eller neuros, men utan inblandning av en professionell är det lätt att förväxla symtomen på olika sjukdomar.

Om du märker tecken på depressiv neuros, men du ser ingen anledning, kontakta en neurolog, ta hormonprovning, öka fysisk aktivitet och gå på en hälsosam diet.

Om du säkert vet att orsaken till depression ligger i psykiska problem, vänta inte tills det påverkar din fysiska hälsa, kontakta en psykolog, föra harmoni till livet, skapa positiva kontakter med människor.

Vad är symtomen på bedövningsmedel? Läs vidare.

På hur man får en person av depression på avstånd, läs artikeln.

Efter att ha märkt tecken på psykiska störningar hos någon från nära och kära, först och främst prata med personen, fråga om din hälsa, visa att du bryr dig, försök att uppmärksamma problemet och trycka på en avslutningsökning, behandling. Stöd från släktingar kommer att påskynda behandlingen och kommer inte ge upp allt i hälften.

Behandling och prognos ↑

Utan behandling kan depression vara i åratal och även leda till självmord. Konstanta neuroser lossnar nervsystemet, leder till en försämring av immunsystemet, konstanta sjukdomar.

Behandling av depression och neuros är utförd på två sätt:

Andra individuella metoder är också möjliga.

Farmakologisk behandling

För läkemedelsbehandling av psykiska störningar används fyra grupper av läkemedel:

 • Lugnande medel. De lugnar nervsystemet, stoppar oro och rädslor och förbättrar sömnen.
 • Neuroleptika. Samma effekt som en lugnare, men mycket starkare. De är endast föreskrivna om den förstnämnda inte hjälper.
 • Antidepressiva läkemedel. Uppmuntra och aktivitet, men agera bara med konstant upptagande. Kan hämma libido.
 • Psykostimulantia. Medel som används i små doser uteslutande på psykiatriska sjukhus som föreskrivs av en läkare. Självmedicinering är utesluten.

psykoterapi

Psykoterapi är en klassisk och effektiv metod som kräver konstant övervakning av en psykolog. Det viktigaste i denna behandling är att hitta en bra professionell som kommer att hjälpa till att avhjälpa problemen och komma till känslomässig balans.

En av fördelarna med denna metod är flexibilitet. Psykoterapi kan omfatta grupp-, familjeterapi, arbeta med barns problem, förmågan att lösa många personliga problem, hjälpa till vid behandling av släktingar.

Andra behandlingar

 1. Kommunicera med djur och ta hand om dem är en utmärkt behandling för depression. Det är bäst att ha ett husdjur, men om det inte finns någon sådan möjlighet kan du anmäla dig till en ridskola, simma med delfiner, få en volontär på ett skydd. Dessutom är det en bra metod att behandla deprimerade tillstånd hos barn.
 2. Yoga och meditation är mycket effektiva och fördelaktiga för mental balans och fysisk hälsa. För maximal effekt är det bättre att träna yoga i naturen eller åtminstone i väl upplysta rum.
 3. Fysisk kultur och sport ökar nivån av endorfin i blodet, lindra några av de fysiska symptomen och helt enkelt öka humöret. I kombination med rätt näring kommer det att förbättra hälsan och det fysiska tillståndet, bidra till att ta bort de biologiska faktorer som orsakar depression.

Det finns ingen punkt i behandlingen, om orsakerna som orsakar neuros, inte kommer att försvinna från livet. Det är också omöjligt att bota en person som inte vill ha det här. Resten av depressiv neuros är en obehaglig, men behandlingsbar sjukdom.

Video: Vad är skillnaderna

Gilla den här artikeln? Prenumerera på webbplatsuppdateringar via RSS, eller håll dig uppdaterad till VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Google Plus eller Twitter.

Berätta för dina vänner! Berätta om den här artikeln till dina vänner i ditt favorit sociala nätverk med knapparna i panelen till vänster. Tack!

Depressiv neuros: symptom och behandling

Depressiv neuros eller neurotisk depression, oavsett om dessa begrepp är identiska, en del av varandra eller separata sjukdomar, har olika skolor fortfarande argumenterat. De flesta bestämde sig för att skilja dem från olika komplikationer. Depressiv neuros kan bli deprimerad om lämpliga åtgärder inte vidtas.

beteckning

Sjukdomar refererar till mentala och känslomässiga störningar. Definierad som icke-psykotisk och icke-endogen. Faktum är att det är kroppens svar på allvarlig mental överbelastning. Oftast talar vi om ett situationsproblem som en person inte kan lösa på egen hand.

Denna neurotiska störning följs ofta av vegetativ-somatisk. Det kännetecknas av uthållighet även efter att man har löst ett problem ett tag. Dessutom, i närvaro av ett nytt problem, förekommer oftast ett återfall.

Riskgrupp

Forskare känner inte exakt till sjukdomsmekanismerna, men det finns exakt vissa grupper av personer som oftast är mottagliga för depressiva neuroser. Dessa inkluderar:

 • Rak och målorienterad personlighet. De skiljer sig vanligtvis i kategorin av deras bedömningar och övertygelser, de brukar hålla sina känslor i kontroll. Med en lång närvaro av bevis på deras felaktighet, tål deras psyke inte den resulterande belastningen.
 • Personer med låg självkänsla. En depressiv neuros finner dem om radikala beslut är nödvändiga, vilket är särskilt svårt för sådana människor. Dessutom är de dåligt anpassade till grundläggande förändringar, vilket också kan orsaka ett patologiskt tillstånd.

Men vi pratar bara om den grundläggande predispositionen. I praktiken kan det finnas situationer där någon kan bli sjuk, oavsett sin psyks särdrag.

skäl

Det är anmärkningsvärt att denna sjukdom inte har något att göra med kroppens fysiska tillstånd, inklusive dess genetiska egenskaper. Depressiv neuros uppträder under påverkan av yttre faktorer. Vanligtvis finns det två grupper av situationer som leder till psykiska skador, vilket leder till sjukdomen:

 • Om en person för länge eftersträvas genom misslyckande. Resultatet är en åsikt av sig själv som en individ som inte kan uppnå någonting i ett liv som är typiskt för en förlorare. Vanligtvis kräver detta att det finns problem i flera aktiviteter på en gång. Ofta sett på bakgrund av en allvarlig kronisk sjukdom hos någon från familjemedlemmarna. Om det samtidigt finns en kris på jobbet, och det finns ingen annanstans att komma ifrån problemen, uppträder den neurotiska depressionciderna.
 • Den andra gruppen innehåller fall där en person måste drabbas av emotionella ont i flera år. Det finns ofta i närvaro av en andra, dold familj eller nära relationer utanför huvuddelen, som kan uppstå med en lång frånvaro av det önskade jobbet, vilket motsvarar kallelsen. Detta alternativ är särskilt inneboende i begåvade människor, om de av någon anledning, oftare material, berövas möjligheten att göra vad de älskar.

Som en följd av förekomsten av långsiktiga negativa erfarenheter uppstår en sjukdom om en person börjar att krossa sina negativa känslor istället för att lösa ett problem. Centralnervsystemet är skadat, och sedan finns det vegetativa-somatiska störningar som indikerar sjukdomens närvaro.

symptom

När depression ännu inte har kommit, kan neurosen redan tydligt anges. De är verkligen lika på många sätt, men skillnaden mellan neuros och depression är närvaron av en optimistisk syn på framtiden. Tyvärr, inte alltid motiverad, inte stödd av någonting. Som ett resultat sker det inte.

Sjukdomsuppkomsten åtföljs av:

 • huvudvärk och yrsel
 • skarpa tryckfluktuationer;
 • hjärtrytmstörningar, smärta i hjärtat
 • minskad aptit
 • fysiska störningar från bostads- och kommunala tjänster.

Vanligtvis skickas patienter i detta skede till terapeuten och får behandling för de angivna symtomen, eftersom de inte är medvetna om det, och de röstar naturligtvis inte deras problem. Genom att ta bort symtomen ett tag är behandlingen inte inriktad på att eliminera den sanna sjukdomen.

Nästa steg har mer hotande symtom:

 • långvarig tryckstörning;
 • konstant känsla av svaghet;
 • långsamt tyst tal
 • slow motion och tänkande;
 • sömnstörning, som uttrycks i natt- eller morgonväckningar utan möjlighet att somna igen;
 • allvarliga problem med ZHEKK, oftast kolit och gastrit.

Ett anmärkningsvärt symptom på neurotisk depression är det faktum att professionell verksamhet inte påverkas på något sätt. Dessutom, med familjeproblem, leder många människor till jobbet. Olikhet gäller när du försöker hitta underhållning eller nya kontakter.

Neuros och depression liknar varandra, men patienter behåller förmågan att kommunicera med världen, är adekvata för att bedöma verkligheten, de saknar tanken på självmord.

diagnostik

För neuros och depression är det viktigaste problemet en snabb diagnos. Tidig skillnad av sjukdomen från andra möjliggör effektiv behandling på relativt kort tid. I det här fallet är det komplicerat av vaga symtom och patientens brist på medvetenhet om deras psykologiska problem. Därför är det nödvändigt:

 • detaljerad ifrågasättning av en neuropsykiater
 • Konsultation av en kardiolog och en gastroenterolog
 • Ultraljud av LCD, EKG, REG, Echo EG.

Olika typer av neuros har liknande symptom, kan kombineras med andra patologiska psykosomatiska tillstånd, trots att behandlingen av var och en av dem är annorlunda.

behandling

Det enda sättet att hantera en depressiv neuros i sig är att lösa det problem som orsakade det i de tidiga stadierna. Om syndromet av neurotisk depression är tydligt uttryckt, är det enda sättet att klara av neurotisk depression ett överklagande till specialister.

Vanligtvis behandlas detta neurotillstånd med en kombination av läkemedelsbehandling, fysioterapeutiska procedurer och samråd med en psykoterapeut. Separat ger läkemedelsbehandling bara en tillfällig effekt.

Behandling av depressiv neuros är en lång process. Endast om 8-12 veckor avlägsnas de ljusaste symptomen. Ungefär samma mängd behövs för en djupare lösning av problemet, och resultatet konsolideras i 1-2 månader.

Vid behandling används vitaminer, antidepressiva medel, ibland neuroleptika, lugnande medel eller lugnande medel. Psykoterapeuter arbetar i en traumatisk situation, självhypnos används, arbete med självbedömning pågår. Alla typer av massage, aromaterapi, hydroterapi, reflexbehandling, yoga, musikterapi och meditativa metoder används. Beroende på uttryck av symtom och behandling väljs lämplig.

Till skillnad från depression, med neuros, finns det en större chans till fullständig återhämtning utan återfall.

förebyggande

Självbehandling av sjukdomen är komplicerad, men inte alla har råd med det. För att göra detta måste du vänja dig på flera obligatoriska regler:

 • Att rationellt fördela tid, hitta det inte bara för arbete, utan också för vila, oavsett hur svårt det skulle vara först.
 • Dra inte ut familjen och arbeta konflikter till problemets nivå, lösa dem utan dröjsmål, även om det är obehagligt och svårt.
 • Var noga med att använda fysisk aktivitet, men överbelasta inte kroppen tills den är utmattad.
 • Vid de första tecknen på sjukdomen att svara, tills du besöker specialister.
 • Att försöka anpassa ditt liv är att det är optimalt att ha ett separat rum.

Det är självklart inte lätt, det kräver stor ansträngning, för vissa kommer det att vara nödvändigt att ändra din livsstil väsentligt. Men om alternativet blir neurastheni, depressiva syndrom, är det mycket lättare att hantera ditt liv i tid.

Hur man exakt bestämmer tillståndet av neuros och depression, utan att tillskriva dig för mycket

Hej kära läsare! Jag förstår inte varför människor gillar så mycket att tillskriva sig olika psykiska störningar. Vi hör ofta att någon "depression", men i själva verket är en mycket allvarlig sjukdom, vilket inte är så lätt att bota även med hjälp av en specialist. "Patienter" är efter en viss tid är helt enkelt ur detta tillstånd som "sjuk" den vanligaste influensa.

I denna artikel kommer jag att berätta vad skillnaden mellan neuros och depression verkligen är. Du kommer att inse att bakom ett vackert ord, så ofta används i det dagliga livet döljer en mycket allvarlig sjukdom som har ett antal skillnader från apati, psykos, dåligt humör och depression.

Tja, låt oss börja. Till att börja med vill jag tala om de grundläggande begreppen "neuros" och "depression": hur man handskas med dessa sjukdomar, vilka är deras kännetecken, vilka symtom medfölja varje och mycket mer.

Endast 5 minuter och du kan inte bara sluta på fel terminologi, men också bära information till massorna, fördömde "sjuka" av vänner och förklara för dem att de använder ord inte helt rätt.

Distinktiva egenskaper hos neuros

Neuros är en kollektiv bild av ett negativt känslomässigt tillstånd. Det är med honom att den person som tillskriver sig "depression" oftast kommer över.

Neuros kan manifestera sig på olika sätt: ängslig, deprimerad, dyster humör. Oftast uppstår på grund av de långsiktiga effekterna av negativa miljöfaktorer - problem på jobbet, i personlivet, dåliga relationer med vissa familjemedlemmar osv. I detta liknar det mycket stress, men det finns vissa skillnader.

Stress är ett tillfälligt fenomen som passerar genom vissa steg. De är inte så svåra att spåra. Med tiden "stressar" personen, är det värt att spänningen försvinner. För neuros utseende måste effekten vara längre.

Oftast, den person som det är inneboende i delstaten klagar över trötthet, är det svårt att fokusera på en sak, han alltid återvänder till "problem" inför det igen och obekväma.

Han kan också klaga på sömnlöshet, huvudvärk, illamående och ibland även kräkningar. Han är utmattad känslomässigt, på natten är det svårt att sova, men i mitten av dagen, kunde han lätt sova några timmar i rad, men efter att ha känslan helt överväldigad.

Samtidigt förlorar han inte en positiv attityd. Vissa fakta om verkligheten kan ge honom glädje, positiv upphetsning och till och med lycka. Han förlorar inte det optimistiska humöret helt och ibland kan han uppträda på en ganska välbekant, självbeställd sätt.

I fallet med neuros används droger sällan. Lämplig vila hjälper ofta till att hantera problem, i vissa fall är psykologisk hjälp nödvändig för förståelse och lösning av problem.

Jag kan råda dig till boken "Hormoner av lycka", som hjälper dig att förebygga denna sjukdom.

depression

Depression är en fullständig förtvivlan, djup sorg, isolering från världen, medvetenhet om ens egen inferioritet och värdelöshet för någon. Detta är inte bara ett dåligt humör eller en stress, men en fullständig ångestsyndrom hos psyken.

Som regel bidrar framväxten av depression till någon allvarlig erfarenhet, som utvecklas under påverkan av personens inre egenskaper. Även döden av en älskad eller andra dödliga och extrema situationer väcker inte alla depression.

Personen slutar svara på vad som händer. Detta är den största skillnaden mellan depression och neuros. Han upphör att uppfatta nyheterna, att dela dem i gott och ont. Det mest intressanta är att även eliminera orsaken till depression är det omöjligt att klara det. Över tiden förstörs den dystra staten bara.

Det enda som hjälper till att hantera sjukdomen är läkemedelsbehandling och specialistövervakning.

Varumärken och psykologi

Ordet "depression" har blivit ett kommersiellt varumärke som hjälper till att sälja olika varor: från böcker till valerian. I princip händer detta med en rad olika psykologiska termer och fenomen. Detta är väldigt sorgligt.

Jag kan ge dig råd om Anton Zaynievs bok "Mental Disorders Guide", som hjälper dig att förstå vilken bipolär sjukdom som egentligen är en sociopath, vilket betyder ångest, uppmärksamhetsbriststörning, schizofreni, psykos och psykopati, och mycket mer.

Ta reda på vad dessa termer verkligen betyder. Var inte en annan man på gatan som talar ord utan att förstå deras mening. Sträva efter att vara mer erudit än andra. Den här artikeln har du redan gjort ett stort steg i den här riktningen. Stoppa inte. Fram till nya möten och glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet. Det blir mer.

Hur skiljer sig neurosen från depression?

På hushållsnivå kännetecknas uttrycket "Jag har depression" ofta av dåligt humör, vilket är resultatet av stress eller svår utmattning. Med varje depression av den emotionella bakgrunden som ett depressivt tillstånd ökar människan bara förvirring i termer. En tydlig förståelse av skillnaden mellan neuros och depression kommer dock att hjälpa den tråkiga personen att hitta ett sätt att bekämpa depression.

Trots den slående likheten hos några av symtomen är dessa två villkor väsentligt olika. Distinguishera dem från varandra med hjälp av inte bara en specialist. Efter att ha undersökt och analyserat egenskaperna hos var och en av sjukdomarna kan nästan alla misstänka en sjukdom efter att ha sett sina tecken i sina nära och kära.

Definitioner och funktioner

Innan vi talar om skillnaderna mellan neuros och depression, borde man gräva in i definitionen av vart och ett av dessa begrepp och reflektera deras karakteristiska egenskaper.

Vad är neuros?

Neuros är ett kollektivt begrepp som betecknar en grupp onormala tillstånd av psyken som har gemensamma egenskaper i form av en undertryckt, orolig, ibland mörk känslomässig bakgrund. Sådana störningar orsakas av externa, negativt upplevda faktorer som orsakar utmattning av nervsystemet.

Anledningarna till utvecklingen av neuros kan vara några faktorer som framkallar en intern konflikt som inte överensstämmer med en persons idéer om komfort, mental balans och välbefinnande. Sådana orsaker kan vara både problem på jobbet och förvirring i familjelivet och andra inhemska problem som kan, mot bakgrund av ackumulerad trötthet, förvärva hypertrophied betydelse i en persons ögon.

Följande egenskaper kan bidra till att känna igen en neuros:

 1. Frekventa humörsvängningar.
 2. Svårt att försöka koncentrera sig på något specifikt.
 3. Smärta i olika delar av kroppen i frånvaro av andra tecken på somatiska sjukdomar.
 4. Sömnproblem, uppenbarad av svårigheter att somna, växlande med sömnighet i dag plötsliga uppvakningar.
 5. Vegetativa fenomen i form av takykardi, yrsel, illamående och kräkningar.
 6. Ökad irritabilitet, känslighet, känslomässig labilitet i kombination med subjektiv svaghet.

Kritik av deras välbefinnande hos dessa patienter är i viss utsträckning bevarad. På vissa stadier av utvecklingen av det patologiska tillståndet börjar de känna att något är fel med dem, och klagar ofta på det för dem runt dem.

Det är mycket önskvärt att söka medicinsk hjälp för neuros, men i vissa fall stark i anda, självförsörjande individer uppnår en förbättring av deras tillstånd.

Terapi av neurotiska störningar reduceras till ett fullvärdigt arbetssätt och vila. fritidsaktiviteter psykoterapeutiskt bistånd som främjar en korrekt prioritering av angelägenheter; ändra attityder till ackumulerade problem.

I avancerade fall kan det vara nödvändigt att ordinera mediciner för korrigering av autonoma störningar, sömn, känslomässig bakgrund. Vid förskrivning av farmakoterapi är det nödvändigt att ta hänsyn till patientens typ av aktivitet, så att biverkningar från mediciner inte medför en ytterligare minskning av arbetsförmågan.

Om depression

Denna term anses allmänt som en sjukdom som kännetecknas av statens depression och har en direkt koppling till de interna mekanismerna för psykisk störning (denna funktion ger upphov till termen "endogen depression").

En detaljerad analys av typiska depressionsegenskaper är nödvändig för att skilja organisk depression från neuros. Tidig differentialdiagnos kommer att tillåta tid för att ge patienten nödvändig vård.

Karakteristiska särdrag hos ett depressivt tillstånd:

 1. Uttalad minskning av humör. Externt manifesteras denna egenskap av fattigdom, svag rörlighet för ansiktsuttryck. Typiskt ökat depression på morgonen och den svaga svagningen på sen eftermiddag.
 2. Att sänka tempoet i tänkandet uppenbarar sig i form av icke-inneboende i en given person före talets fattigdom. monosyllabiska talvarv; länge tänker på svar på till synes enkla frågor som vanligtvis inte orsakade svårigheter. Förmågan att lösa även de mest grundläggande uppgifterna försvinner.
 3. Långsamhet, hämning av rörelser. Obehagligheten framträder, patienten föredrar att vara i ett orörligt tillstånd. Den karaktäristiska positionen på kroppen ligger på ryggen med armar som sträcker sig parallellt med kroppen, eller sitter med armbågar på knäna och böjer huvudet.
 4. Tendensen att undvika att kommunicera med andra människor. Ibland kan patienten vara så nedsänkt i sig själv att han inte ens kan självsjukvård.
 5. Fortsatt försämring av aptiten. Symtomen är så uttalad att patienten snabbt förlorar vikt. I vissa fall finns det ett behov av att differentiera detta tillstånd med onkologisk skada.
 6. Dissomnia - sömnstörningar, uttryckt i depression i strid med sömnmekanismen, vilket leder till att en person inte får tillräckligt med sömn. På dagtid återspeglas det i sömnighet, svaghet, slöhet.
 7. Ett viktigt diagnostiskt tecken: bristen på statligt beroende av yttre omständigheter. Varken goda nyheter eller dåliga nyheter orsakar någon förändring i humör.

Klagomålen hos patienter som lider av endogen depression är ganska igenkännliga:

 1. Känslan av konstant tung sorg, sorg.
 2. Patienten uppfattar sig vara en onödig börda, som inte gynnar någon.
 3. Karakteristisk beskrivning av hans tillstånd i form av en känsla av "sten på hjärtat".

Kritik av deras tillstånd hos patienterna är som regel kraftigt reducerad eller frånvarande, vilket väsentligt komplicerar kommunikationen med sådana patienter, stör diagnosen och tidig behandling.

Misstänker endogen depression är det oerhört viktigt att inte missa detta tillstånd och inte skjuta upp att söka medicinsk hjälp. En lång kurs ökar djupet av symtomen. Frånvaron av antidepressiva terapi kan leda till djup vård av patienten i sina erfarenheter, och bidrar även till framväxten av självmordstendenser. Sådana patienter är en fara för sig själva och behöver kontinuerlig övervakning och kontroll.

Jämförande egenskaper

En liten jämförande analys kommer att bidra till att förstå hur neuros skiljer sig från depression.

Hur man slår depression och neuros. Psykologiska tekniker

Depression (depression) - betyder bokstavligen "undertryckande". Ett smärtsamt tillstånd uppstår som ett svar på negativa livsförhållanden, är en farlig psykologisk faktor. Under villkoren för ensamhet eller om det är omöjligt att ha hjälp av en specialist, är det viktigt att märka tidens tecken på en övergående sjukdom och veta hur man själv kan hjälpa till med depression.

Hur man förstår att du är deprimerad

Utvecklingen av depression bidrar till allvarligt psykologiskt trauma, döden av kära, gapet med sin älskade, skilsmässa, förekomsten av en allvarlig diagnos. En man förändras dramatiskt, inget annat gläder honom. Den blir grå och likgiltig.

Depression uppträder som ett samtidigt symptom vid allvarlig psykisk sjukdom, alkoholberoende, i sjukdomar i lederna och onkologin, sköldkörtelfunktion.

Huvud tecken på början depression är utspridda uppmärksamhet, förtryckande melankoli, daglig trötthet, fluktuationer i kroppsvikt, negativa tankar om din egen värdelöshet och värdelöshet, apati, sömnstörningar, slöhet eller irritabilitet, migrän. Fell sjukdom förlamar aktivitet och stör normal livsstil.

Deprimerade kvinnor är mer benägna. Varje femte dam och var tionde man står inför ett sådant problem. Åldersdäckningen är tillräckligt stor: från ungdom till ålderdom.

Symptom på depression hos kvinnor

Moderna flickor och kvinnor relaterar till depression, dåligt humör, sorg eller manifestationer av menstruationssyndrom. Kortvariga humörförändringar betraktas som naturliga och gäller inte för allvarlig psykisk sjukdom.

De främsta symptomen på depression hos kvinnor är:

 1. Apati. Staten saknar intresse för alla aktiviteter, vilket gradvis ökar. En kvinna slutar kommunicera med nära människor och vänner, undviker dem. Att stanna hemma blir permanent, rörelse och fysisk aktivitet minimeras. Favoritaktiviteter och underhållning är inte längre intresserade. Med en svår form av sjukdomen lämnar kvinnan nästan aldrig sängen.
 1. Kroniskt dåligt humör. Sjukdomsförloppet åtföljs av en konstant depression. Perioder av lugn, harmoni med sig själv och världen runt är frånvarande. Externa händelser orsakar inte reaktioner, inte överraska och inte snälla. Irritation och ångest ersätts av gråt eller aggressivitet. Rädsla för sin framtid, känslan av skuld och sin egen maktlöshet blir konstanta följeslagare.
 1. Inhibering mental och motorisk. För det första finns det svårigheter med koncentration, minnesproblem, låg prestanda. I framtiden svarar patienter knappast på frågor, kan inte komma ihåg enkla saker, vill inte prata. Motoraktivitet är minimal.
 1. Somatiska manifestationer. Depression har somatiska manifestationer. Till exempel andfåddhet, huvudvärk, ökad hjärtslag, dysfunktion i de inre organen. Det finns ingen aptit och sömn störs, trötthet ökar, det är konstant svaghet.

Depression: symtom hos män

De psykologiska och hormonella skillnaderna i det starkare könet, tillsammans med sociala regler, orsakade ett mindre antal diagnoser av depression. Trots de naturliga fördelarna över kvinnor, som rationalism, logik och abstrakt tänkande, i den dynamiska världen, lider män också av depression.

Manlig depression har en specifik "utlösande" orsak som är annorlunda vid varje ålder.

Vid en ung ålder av 25 provar sjukdomen en älskadas död, separation från en flicka, en sjukdom eller en skada som korsade en framtida karriär, utseendet hos ett förstfödd barn hos unga fäder.

I medelåldern kan bristen på karriärföreställningar, problem i personlivet, arbetsskärningar, skilsmässa, konkurs, allvarlig sjukdom och penningskulder traumatisera psyken.

Män över 50 år till depression leder till minskad prestanda, problem i den sexuella sfären, ensamhet, kärleksdöd, sociala anspråk. Denna åldersgrupp är den svåraste att behandla och söka efter motivation för livet.

Psykiska störningar hos män leder till en minskning av mental aktivitet och fysisk aktivitet. Attacker av aggression och irritabilitet blir vanligare, ökad ångest och nervositet.

Typer av depression

I varje fall av sjukdomen har depression sina egna orsaker, symptom och särskiljande egenskaper. Det finns många typer av depression.

Här är några av dem:

Dysthymi eller kronisk depression

De viktigaste symptomen på manifestation är skuld och oändlig sorg, oändlig förtvivlan och trötthet, sömn och aptitstörningar. Deprimerat tillstånd varar mer än ett år. Avser en mild form och blockerar inte de vanliga aktiviteterna.

Klinisk eller akut depression

Akut psykisk störning förlamar aktivitet, gör det omöjligt att uppleva nöje från vanliga aktiviteter, att helt sova och äta, för att leda ett normalt liv. Depression och bristande intresse inträffar dagligen under halvmånen. Villkoren är inte en följd av kollapsad sorg, hälsaförluster, drogbehandling.

Atypisk depression

Dålig behandling. Förknippad med viktminskning och sömnighet. Det verkar oväntat att gråta, ångest, plötslig smärta. Det är utbrett och manifesterar sig ofta som nästa fas efter att ha upplevt klassisk depression.

Bipolär depression

Skillnader i toppläge av spänningar av spänning och apati.

Moodstörning åtföljs av förvirring av tankar och svårigheter med världens uppfattning.

Psykotisk depression

Förknippad med hallucinationer och förlust av samband med verkliga livet. Människor fyllda av hopplöshet och värdelöshet är ensamma ensamma med spöken och röster. Sådana tillstånd följer ofta akut depression.

Seasonal depression

Kommer årligen på en gång, oftare på hösten eller vintern. Under denna period ökar trötthet, det finns en minskning av styrka och svårighet att koncentrera sig. Sömn är störd och vikt går förlorad.

Prenatal och postpartum depression

Förekommer i framtiden och unga mödrar. Prenatal depression manifesteras av brist på sömn, aptitförändringar, slöhet och humörsvängningar. Postpartum manifesteras i en mer allvarlig form. Till de listade faktorerna läggs tankar om värdelöshet, hjälplöshet, förtvivlan. Om det psykologiska tillståndet inte förbättras efter en månad kommer experter att diagnostisera en attack av akut depression.

Något av dessa manifestationer leder till förstörelsen av individen och kräver råd från en läkare.

Endogen depression eller melankoli

Verkliga och imaginära omständigheter orsakar melankoli. Hans eget själv bleknar och världen runt honom. Tankar fyllda med själv-flagellation.

Depressiv neuros

Ett annat namn på sjukdomen är karaktärneuros. En person behåller en nykter bedömning av verkligheten och symptomen på depression har en svag färg.

Stages av depression

Som någon sjukdom har depression utvecklingsstadier, med en varaktighet på en vecka till många månader.

 1. Avvisar. Försämringen av hälsa och äckligt humör orsakar upprörande beteende, frekvent ångest. Intresset för tidigare hobbyer försvinner. Apati, dåsighet, förlust av styrka, förlust av aptit ökar och blir till fullständig alienation.
 2. Värden. En person kommer till förverkligandet av hans tillstånd och sjukdom. Efter vilken han vägrar att äta börjar utmattning. Sömnlöshet, brist på tillfredsställande tänkande och sammanhängande tal syns visioner. Dåliga tankar styrs inte längre, vilket leder till självmord.
 3. Korroderar. Efter extern lugn börjar aggressionsstadiet. Patienten vill inte, och kan inte kontrollera sina handlingar. Åtgärder syftar till att skada sig själva och andra. Mannen är i ett likgiltigt tillstånd. Förstörelsen av psyken leder till schizofreni utan hjälp av en psykiater.

Depression: hembehandling

Detta tillstånd måste behandlas, för att inte skada dig ännu mer. Terapi innebär användning av läkemedel och recept av traditionell medicin.

Piller för depression och stress

En psykoterapeut kommer att berätta för dig hur du hjälper dig med depression och välj en drogbehandling för att övervinna sjukdomen.

Psykosomatiska patologier hjälper till att eliminera:

 1. Antidepressiva läkemedel. De utgör den största gruppen. De används för depression av varierande svårighetsgrad, fobi, ångest och panikstörning. Droger är beroendeframkallande, så de visas bara när tillståndet förvärras. Populära antidepressiva medel Prozac, Fluoxetin, Coaxil.
 2. Lugnande medel. De ordineras för nervösa sjukdomar. Populära droger i denna kategori: Temazelam, Elenium, Fenibut.
 3. Neuroleptika. De är hänförliga till neuros, psykos, depression och sömnstörningar. Läkemedel kan lindra ångest, ångest, obsessiva manifestationer. Neuroleptiska läkemedel är: Liponex, Aminazin, Mazeptil, Zipreksa.
 4. Lugnande medel. Sedativa farmakologiska medel är föreskrivna för nervsystemet. Detta kända betyder Novo-Passit och Valemidin.
 5. Nootropics. Enkel och ofarlig grupp av läkemedel. De tas med ökad trötthet och låg hjärnfunktion. De normaliserar nervsystemet och normaliserar den emotionella bakgrunden. Gruppen består av Ginkgo Biloba, Noben, Glycesed, Glycine.

För att stabilisera nervsystemet, lindra nervositet och irritabilitet kan du ta läkemedlet Magnesium B6 och Valerian tabletter.

I depressiva tillstånd är det fördelaktigt att ta vitaminer från grupp B (B3, B6 och B12), kalcium och folsyra.

Behandling av depression folk remedies

Hur man övervinn psykisk sjukdom, hjälp dig med depression, bli av med inre stress, känner till traditionell medicin och erbjuder växtbaserade kosttillskott.

Återställande preparat av toningåtgärder är Eleutherococcus, ginseng och rosa Rhodiola.

Sådana medicinalväxter har en lugnande effekt: mint- och citronbalsam, valerian, motherwort och humle.

Buljonger med lavendel, ponny, ljung, sötklöver eliminerar irritabilitet och trötthet, normalisera sömn. Både hagtorn och passionflower är inte bara lugnande örter, de stabiliserar hjärtaktivitet och tryck.

Malurt och enbär kan också hjälpa till att återställa kärlelasticitet, perifer och cerebral blodtillförsel.

Förbered dig själv en infusion av kamomill och sömnad med depression, yrsel och kvävning. Ett avkok av cikoriarot förbättrar aptit och matsmältning, förbättrar hjärtfunktionen.

Individuellt utvalt fytokomplex för depression tas regelbundet i 3-6 månader.

Sömnlöshet, svaghet, yrsel och sömnproblem signalerar brist på magnesium i kroppen. Blomkål, nötter, tomater, persikor, baljväxter, hallon och svarta vinbär hjälper till att fylla beståndet. Bokhete och vetegryn, spenat, rågbröd, persilja, ost och choklad är rik på magnesium.

För att övervinna depressionen rekommenderade produkter med en aminosyrahalt för produktion av serotonin och öka innehållet av tryptofan i kroppen.

För tecken på depression bör följande livsmedel ingå i kosten:

 • bananer och druvor;
 • röd fisk och sill;
 • te med mjölk och honung;
 • mandelnötter skaldjur;
 • broccoli;
 • mejeriprodukter och lever;
 • havremjöl till frukost
 • jordgubbar, blåbär, vinbär;
 • torkade frukter: pommes frites, torkade aprikoser, fikon och datum.

Hur man övervinnar depression och lär sig att njuta av livet

Vårt liv är en kontinuerlig utveckling och självförbättring. Och det långvariga steget av misslyckande är en signal för förändring.

Du måste låta förändra ditt liv och hitta livets glädje. Hur man lär sig att njuta av livet och hjälpa dig med depression:

 • Övervinna rädsla och inte vara rädd för att göra ett misstag. De misstag som gjorts kompletterar spargrisen av livserfarenhet. Alla har fel i livet och det här är helt normalt. Rädsla binder åtgärder och förstör från insidan. Rädsla för ensamhet, rädsla för att förlora någonting eller någon, rädslan för att få ett negativt resultat av dina handlingar. För att övervinna detta tillstånd borde du ha mod och agera utan att tänka på konsekvenserna. Ofta är rädsla bara en fantasi.
 • Att leva här och nu. Psykologiska metoder och religiösa läror baseras på denna avhandling. Det är viktigt att sluta leva förflutna eller framtid, och fokusera mer på nutid och njut av nutiden. Självkänsla dödar, så du bör inte agitera de senaste "bästa åren" och skyll dig själv för vad som inte hände. Det är nödvändigt att kassera installationen för en lycklig framtid, när en händelse händer eller en ny sak visas. I de flesta fall uppstår lycka fortfarande inte. Det är nödvändigt att tacka universum för vad som redan finns och njut av det.
 • Titta på världen annorlunda. Vår lycka beror bara på oss och vår inställning till denna värld. Oupplösta vardagliga problem, oupphörligt personligt liv, brist på pengar borde inte beröva lycka. Världen runt oss verkar vara att se på det.
 • Förverkliga obetydliga deras problem inför världen. Känn livets glädje genom att titta på dina problem bredare. Nåväl, även om i morgon blev du otäck, bröt låset innan du gick på jobbet, eller någon tittade på honom med ett dåligt öga. Vad betyder allt detta i jämförelse med evigheten? Ja, och vi kommer inte ihåg det här med tiden. Så du borde inte oroa dig för en sådan liten episod av hans liv.
 • Var ärlig mot dig själv och andra. Otillbörliga handlingar och bedrägerier orsakar en destruktiv känsla av skuld och självkänsla. Vanan att ärligt frigöra från bördan av obehagliga tankar och öppna vägen till glädje.

Psykologens råd: hur man går ut ur depression

För att snabbt bli av med den hemska depression, bör du lyssna på en psykologs rekommendationer: hur man hjälper dig med depression.

Hur man hjälper dig med depression kommer att berätta för en psykolog eller psykoterapeut

 1. Dagligen går det i frisk luft. Att stanna i frisk luft mättar blodet och hjärnan med syre och lindrar utmattning efter arbete. Om det inte finns någon tid, kan resor i transport till arbete och hem säkert bytas ut genom att gå.
 1. Sportaktiviteter. Morgonuppvärmning hjälper till att förbättra humör, lindra slöhet och uppdelning. Du måste börja med en långsam takt på 10 minuter om dagen. Pilates och yoga skulle vara den perfekta klassen.
 1. Hälsosam mat. Du måste fylla din diet med färska grönsaker och frukter, fet fisk. Inkludera choklad, torkad frukt och nötter i menyn.
 1. Var uppmärksam på ditt utseende, ta hand om dig själv. Ett av tecknen på depression är likgiltighet för kläder och frisyr. Du måste försöka tvinga dig att följa morgon- och kvälls-toaletten, använda smink och borsta håret. Be dina släktingar att starta ett företag för ett besök på en skönhetssalong och en frisör.
 1. Ta dig tid att slappna av. Under depressionsperioden kan ytterligare stress och starka känslor orsaka komplikationer. Det är bättre att ta en semester och gå till ett sanatorium.
 1. Undvik källor till negativitet och giftiga människor. Under sjukdomsperioden bör du inte lyssna på nyheterna med kriminalregister och nödsituationer. Negativet tolereras normalt av en frisk psyke, och inte av en patient. Negativa tankar och obehaglig kommunikation bör undvikas. Undvik möten med antipati. Låt det vara mer positivt.
 1. Mer tid att ägna sig åt kommunikation. I ett tillstånd av depression kan du inte gå i pension. Fler möten och trevliga samtal. Att vara ensam orsakar en obehaglig tanke som skadar mental hälsa.
 1. Hobby och kreativitet. Favoritföretag bär och negativa tankar återkommer. Du kan hjälpa dig med depression av någon form av kreativitet, till exempel teckning, broderi, vävning, modellering. De använder glädjepunkten i hjärnan, vilket ökar nivån på positiva hormoner. Återgår till livets förlorade smak.
 1. Autotraining och meditation. Tiden har kommit för att öva andlig praxis. Avkopplande och avkopplande från alla tankar hjälper dig att sova och stämma in i det positiva.

För att övervinna problemen i livet, så att depression inte suger i ett svart hörn, är det viktigt att inte glömma hur man kan hjälpa dig med depression. Ställ in en positiv inställning, behåll passformen, experimentera, utforska världen, kommunicera och resa mer. Och för att hantera livets besvär hjälper med meditation.

Videor på hur man kan slå depression

Hur man hjälper dig med depression berättar om automatisk video:

Hur man går ut ur depression själv: